งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดให้บริการรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าคันที่ไม่มีหมวกกันน็อคงานบริหารทรัพย์สิน งดให้บริการรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าคันที่ไม่มีหมวกกันน็อค "โปรดสวมหมวกทุกครั้งที่ใช้บริการ”
ผลิตสื่อและเผยแพร่ : งานสื่อสารองค์กร มรภ.สงขลา
#SKRUshortnews #shortnews #SKRUCONNECT
24 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th