งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการบรรยาย สุขทุกข์ในชีวิต อยู่ที่วิธีคิดและมุมมองโครงการบรรยาย สุขทุกข์ในชีวิต อยู่ที่วิธีคิดและมุมมอง วันที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
26 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th