งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

14 กุมภาพันธ์ 2567 บังคับใช้กฎหมายจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแขวงการทางที่ 1 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
จะบังคับใช้กฎหมายจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยเคร่งครัด ห้าม นักศึกษา จอดรถบริเวณพื้นผิวจราจรที่มีสัญลักษณ์ห้ามจอด ตั้งแต่ใต้สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย ไปจนถึงจุดกลับรถตรงข้ามหน้าสำนักงานเขตทางหลวงที่ 18 และ สวมหมวกกันน๊อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง
13 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th