งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมไปจนถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์

  ด้วยความห่วงใย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
21 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th