งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา ประเด็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวภาคใต้และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา ประเด็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวภาคใต้และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  วันเสาร์ที่  2 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ online zoom meeting 
https://psu-th.zoom.us/j/96908911759

พี่ๆที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้ที่ 
 https://shorturl.at/eknHU

ทั้งนี้การเสวนา เป็นส่วนหนึ่งของ การ Bonding ครั้งสำคัญของ ที่จะรวมประเด็น "Tourism X Biomass Energy  X Medical Innovation"  ไว้ด้วยกัน

ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแดนใต้เพื่อกำหนดกลยุทธ์พัฒนา 
“ด้ามขวานไทย”  ให้เกิดความยั่งยืน เยือน ม.สงขลานครินทร์ / มรภ.สงขลา และ มรภ.ยะลา ภายใต้ความร่วมมือของ Wins Family

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา 
27 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th