งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
21 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th