งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 4ย้ำกันอีกครั้ง หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

  สำหรับน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จะมีการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 น้องๆ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าสอบ และศึกษาวิธีการสอบได้ที่

http://skrudl.skru.ac.th/

หากมีปัญหาในการเข้าระบบ สามารถติดต่อได้ทางเพจ ARIT OF SKRULink : http://skrudl.skru.ac.th/
24 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th