งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

UBI มรภ.สงขลา รับสมัครผู้ประกอบการ  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 โทรศัพท์ 08-0539-0924 หรือ 0-7433-6933 ต่อ 360 รับจำนวนจำกัด !!
21 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th