งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รายชื่อสถานพยาบาลสำหรับ พม ไม่ต้องสำรองจ่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลให้กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081-5408723 คุณเกสรี พึ่งสาย ตัวแทนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)


Download File : data/20200831100243532.pdf

01 ก.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th