งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดให้บริการสนามกีฬา  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเปิดให้บริการสนามกีฬา ได้แก่

  1. สนามฟุตบอล (ล่าง)

  2. สนามบาส กลางแจ้ง

  3. ห้องเวท

  4. สระว่ายน้ำ

  5. สนามวิ่ง

  6. สนามเทนนิส

  ทั้งนี้ โรงยิมเนเซียม ยังไม่เปิดให้บริการเนื่องมาจาก พื้นที่ดังกล่าวอากาศไม่ถ่ายเท และยังอยู่ในช่วงมาตรการดูแลและเฝ้าระวังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ทุกท่านที่มาใช้บริการปฏิบัติตนตามระเบียบการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
24 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th