งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เด็กตื่นไฟ ปี 2 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปไวรัล สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา  เด็กตื่นไฟ ปี 2 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปไวรัล สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 28 ปี ต้องการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เตรียมชวนเพื่อนรวมกลุ่มให้ครบ 5 คน และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 9 ก.พ. 64 โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ทางเพจ https://www.facebook.com/DEKWAKEUP

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเด็กตื่นไฟ ปี 2 ได้ง่ายๆ เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
2. มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
3.Link : https://www.facebook.com/DEKWAKEUP
27 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th