งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ  เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๔๘ (อาคารเรียนรวมและอำนวยการ)
08 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th