งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารกรุงไทย มอบสวัสดิการดอกเบี้ยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จับมือ ธนาคารกรุงไทย มอบสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเพิ่มโอกาสเสริมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความต้องการ หรือสนับสนุนให้บุคลากรมีแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ อันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบุคลากรสามารถใช้บริการกับทางธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาในจังหวัดสงขลา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังLink : data/20200903025054301-2.pdf
03 ก.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th