งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 7  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 7
โดยปีนี้มีการจัดรอบพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย ส่งภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ (Image of Science "วิจิตร วิจัย") เพิ่มจากการประกวดภาพถ่ายจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Science is out there) ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ลิ้งค์ข้างใต้Link : http://contest.nsm.or.th/
10 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th