งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รพ.ศิครินทร์ ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายสิทธิประกันสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

  ผุ้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถลงชื่อได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1085
22 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th