งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ มหกรรมวิทยาศาสตร์ Sci&Tech Festival 2020   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ มหกรรมวิทยาศาสตร์ Sci&Tech Festival 2020 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

ภายในงานพบกับ

  • กิจกรรมที่ 1 แข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทีมละ 3 คน (ตอบคำถามทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) 
  • กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทำขนม "ขนมจำพราก จากลูกตาล" ประเภททีมหลักสูตร ทีมละ 5 คน 
  • กิจกรรมที่ 3 แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยวไมโครโฟน 

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจLink : https://www.facebook.com/SciTech-Student-Affairs-113070787130586
22 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th