งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

อว.จ้างงานโครงการ U2T  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 15 อัตรา

  • บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา
  • ประชาชนทั่วไป 2 อัตรา
  • นักศึกษา 3 อัตรา

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏข้างล่าง หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ

http://shorturl.skru.ac.th/yourls/tl


Download File : data/1615775038169.jpg
Link : https://www.skru.ac.th/file/U2T_file22564.pdf
15 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th