งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เชิญร่วมเข้าการประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาทถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องชาวราชภัฏกิจกรรมเด่นพร้อมเงินรางวัล..

⭕️ Groundwater Policy Hackathon 

⭕️ ราชภัฏคะ อาจารย์คะ นักศึกษาคะ รวมทีม อาจารย์ 1 นักศึกษา 3 มาพบกันนะคะ ไม่ต้องกังวลใดๆ เราจะ workshop ให้กรอบแนวคิดและวิธีการแก่ทุกทีมก่อน แล้วหลังจากนั้น อาจารย์และนักศึกษาแต่ละทีมถึงจะกลับไปวางแผนร่วมกับผู้แทน อปท. 1 / เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล 1 และ ทสม 1 ในพื้นที่ของตัวเอง แล้วเราก็จะลงไป workshop ครั้งที่ 2 ในแต่ละภูมิภาคพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและ mentors ที่น่ารักค่าาาา

#ราชภัฏชัยภูมิ
#CPRU mind is one
#CPRU infinite development
#CPRU การพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
#ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


Download File : data/84592.jpg

16 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th