งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เชิญชวนผู้สนใจ เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์บริษัทมิซซูทักษิณสงขลา   เชิญชวนผู้สนใจ เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์บริษัทมิซซูทักษิณสงขลา ในระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานจอดรถทางเข้าหอพักรุกขวัลย์ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังใหม่) 

  กิจกรรมภายในงาน  
  1. ฟรี!บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 22 รายการ สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ
  2. ฟรี!บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชี้อไวรัสโควิด -19 สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ

#SKRUCANVACLASS 
#แอดมินพีอาร์
#ที่นี่ราชภัฏสงขลา
18 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th