งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ร่วมส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"  ความยาวไม่เกิน​ 3​ นาที​ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า​ 410,000 บาท

  ส่งผล​งานได้ถึงวันที่​ 31 มีนาคม 2564 อ่านรายละเอียด​และกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดได้ทาง​ลิ้งค์เว็บไซต์ที่ปรากฏข้างล่างLink : https://www.facebook.com/105744704857771/posts/118101110288797/
22 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th