งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะวิทย์ฯ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" The next step of life 
ภายใต้โครงการ  "การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา"

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา

พบกับ 2 วิทยาการ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการประกอบอาชีพ
1.คุณฟารีดา มะหวีเอ็น เจ้าของเพจ #แม่ดากระเป๋าสวย  จะมาแนะนำเคล็ดลับการประกอบอาชีพอิสระให้ประสบความสำเร็จ 
2.คุณจิษฎานุช แสงศรี ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่ จะมาแนะแนวการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลิกภาพ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการออกไปสู่โลกอาชีพ 

ข้อมูล จาก ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์

#ที่นี่ราชภัฏสงขลา
27 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th