งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566" 
12 ก.ย. 2566


หลาดนัดเดือน 10
07 ก.ย. 2566


ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินเรียนบ้าน สืบสานเก้าภูมิปัญญา นำสงขลาสู่มรดกโลก
24 ส.ค. 2566


มรภ.สงขลา เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน ร่วมแข่งบินโดรนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ใน SKRU STEM DRONE CHALLENGE 2023
22 ส.ค. 2566


ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17 ส.ค. 2566


ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากร ทุกท่าน ขอประกาศแจ้งสอบหลังเรียน (Post Test)
17 ส.ค. 2566

Untitled Document

ข่าวผลงาน
ทีม Berry คณะมนุษย์ฯ ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน 50,000 บาท
31 ส.ค. 2566


ขอแสดงความยินดีกับทีม Berry
21 ส.ค. 2566


“อ.ศิวะ อินทะโคตร” คว้ารางวัล Top three artists นิทรรศการสีน้ำนานาชาติ ประเทศอิหร่าน
18 ส.ค. 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ
24 ก.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มรภ.สงขลา ปี 66
15 ก.ย. 2566
ประมวลคลิปพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
17 ส.ค. 2566
ประมวลคลิปกิจกรรม "งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบศิลป์สู่มรดาโลก" 12 สิงหาคม 2566
13 ส.ค. 2566
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
12 ส.ค. 2566
Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ลวดลายจากโคระจำปาดะ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ไม้เท้าระบุสภาพแวดล้อมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา
03 พ.ค. 2566
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th