งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
24 มี.ค. 2566


แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่
24 มี.ค. 2566


งานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ของชาวมนุษย์มด ครั้งที่ 3
21 มี.ค. 2566


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
10 มี.ค. 2566


แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566
09 มี.ค. 2566


โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2566
07 มี.ค. 2566

Untitled Document

ข่าวผลงาน
อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ
17 มี.ค. 2566


สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5
16 มี.ค. 2566


มรภ.สงขลา ขนทัพนักแสดง ชุด “วัฒนศิลป์ถิ่นโนรา
22 ก.พ. 2566


อาจารย์/นศ. มรภ.สงขลา ร่วมงาน NUCA 2023 คว้า 7 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการทางการเกษตร
15 ก.พ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
SKRU COVID - 19 NEWS

ห้ามประมาท ตั้งการ์ดไว้ อย่าให้การ์ดตก
01 พ.ค. 2564
ราชภัฏสงขลาไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
20 เม.ย. 2564
มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน จ.สตูล
21 มี.ค. 2566
กิจกรรมวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2566
15 ก.พ. 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน ปีที่ 4
25 ม.ค. 2566
พิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565
19 ม.ค. 2566
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th