งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
ขอเชิญช่างภาพอาชีพ ช่างภาพอิสระ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
24 พ.ย. 2566


วันลอยกระทงเชิญร่วมลอยกระทรง  ชมการแสดง
15 พ.ย. 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน
08 พ.ย. 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
08 พ.ย. 2566


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
06 พ.ย. 2566


สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม
01 พ.ย. 2566

Untitled Document

ข่าวผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566
16 พ.ย. 2566


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่ 4 “ทีมบังเอิญ” 
03 พ.ย. 2566


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
20 ต.ค. 2566


นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากTED Fund
22 ก.ย. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
08 พ.ย. 2566
นาฏยศิลปนิพนธ์
06 พ.ย. 2566
SKRU SUB LOGO
19 ต.ค. 2566
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
16 ต.ค. 2566
Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ลวดลายจากโคระจำปาดะ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ไม้เท้าระบุสภาพแวดล้อมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา
03 พ.ค. 2566
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th