งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างแผนยุทศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
05 เม.ย. 2567


เปิดรับสมัครแล้วจ้า Startup Thailand League 2024
02 เม.ย. 2567


เปิดตลาดนัด UBI
28 มี.ค. 2567


รับสมัครนักแสดงโขน มีพื้นฐานนาฏศิลป์
13 มี.ค. 2567


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภํฏสงขลา รับสมัครนักกีฬาทีมเรือพาย
12 มี.ค. 2567


การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 มี.ค. 2567

ปฏิทินงานสื่อสารองค์กร

Untitled Document

ข่าวผลงาน
นักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตฯ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะใช้โปรแกรม Flexsim
22 ก.พ. 2567


นักศึกษาคณะเกษตรคว้า 6 รางวัล เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
21 ก.พ. 2567


นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับรางวัลชมเชย
21 ก.พ. 2567


“จิระภาภรณ์  แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัล To be number one Performance อันดับที่ 2
17 ก.พ. 2567
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

มรภ.สงขลา ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
01 มี.ค. 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.
26 ก.พ. 2567
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567
15 ก.พ. 2567
สานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 16
19 ม.ค. 2567
Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ลวดลายจากโคระจำปาดะ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ไม้เท้าระบุสภาพแวดล้อมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา
03 พ.ค. 2566
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th