งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ข่าวผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566
16 พ.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่ 4 “ทีมบังเอิญ” 
03 พ.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
20 ต.ค. 2566

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากTED Fund
22 ก.ย. 2566

ทีม Berry คณะมนุษย์ฯ ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน 50,000 บาท
31 ส.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีม Berry
21 ส.ค. 2566

“อ.ศิวะ อินทะโคตร” คว้ารางวัล Top three artists นิทรรศการสีน้ำนานาชาติ ประเทศอิหร่าน
18 ส.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ
24 ก.ค. 2566

นักศึกษาวง Fellow สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
24 มิ.ย. 2566

นักศึกษา ทีม Berry ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Startup Thailand League
20 มิ.ย. 2566

“มะเตาเฟต มูซอ” นศ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม
13 มิ.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Berry มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
08 มิ.ย. 2566

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
04 เม.ย. 2566

มรภ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการ
20 มี.ค. 2566

อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ
17 มี.ค. 2566

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5
16 มี.ค. 2566

มรภ.สงขลา ขนทัพนักแสดง ชุด “วัฒนศิลป์ถิ่นโนรา
22 ก.พ. 2566

อาจารย์/นศ. มรภ.สงขลา ร่วมงาน NUCA 2023 คว้า 7 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการทางการเกษตร
15 ก.พ. 2566

นศ.สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัล กิจกรรมการประกวดแข่งขันวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ภาษาจีน) ระดับอุดมศึกษา  เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 18 Chinese day
14 ก.พ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
03 ก.พ. 2566

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัล Top 10 ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale eBooks
24 ม.ค. 2566

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย 2565
27 ธ.ค. 2565

นศ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนำเสนอหัวข้อ SDGs  โครงการ The 10th ASEAN Future Leaders Summit
01 พ.ย. 2565

นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
06 ต.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
06 ต.ค. 2565

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานความเป็นเลิศ
19 ก.ย. 2565

อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปิยชนน์คนดีแห่งปี ครั้งที่ ๒
08 ก.ย. 2565

อาจารย์โอภาส อิสโม รับรางวัล วัฒนคุณาธร
19 ส.ค. 2565

มรภ.สงขลา นำ 2 ไอเดียธุรกิจร่วมแสดงผลงานจาก 100 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม Startup Thailand League Demo Day
10 ส.ค. 2565

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ 
05 ก.ค. 2565

ทีม Singora Pottery และ ทีม Milk Milk มรภ.สงขลา ผ่านเข้ารอบโครงการ Startup Thailand League 2022
05 ก.ค. 2565

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล
30 มิ.ย. 2565

มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.-เอกชน หารือภาคีเครือข่ายสตูล ทำโครงการจิตอาสานำส่งต้นกระท่อม-น้ำผึ้งชันโรง หนุนเศรษฐกิจชุมชน
20 มิ.ย. 2565

คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา จับมือคณะพยาบาลฯ ม.อ.หาดใหญ่ ส่ง นศ.สาธารณสุขชุมชน อบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เสริมศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ ปูทางสู่การจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
20 มิ.ย. 2565

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล
20 มิ.ย. 2565

จาก MOU สู่การฝึกปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งนักศึกษาลงพื้นที่ 3 ชุมชน ฝึกปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหาร  ขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE เรียนรู้อยู่ร่วมกับชุมชน 1 เดือน ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต
31 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย : รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
20 พ.ค. 2565

ทีมเทคโนฯเกษตร มรภ.สงขลา กวาด 11 รางวัล & 1 Popular Vote  การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ณ มรภ.บุรีรัมย์
13 พ.ค. 2565

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)
09 พ.ค. 2565

นศ.พลศึกษา มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทองแดง “ลอนโบวล์ส” จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จ.ศรีสะเกษ
15 มี.ค. 2565

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นสงขลา
25 ก.พ. 2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์
22 ก.พ. 2565

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
19 ม.ค. 2565

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ นำทีมนักวิจัย ไทย-ฝรั่งเศส  พัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง
06 ม.ค. 2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คว้า 2 รางวัล
21 ธ.ค. 2564

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา สร้างชื่อเวทีงานแสดงสีน้ำนานาชาติ ประเทศตุรกี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3
01 ธ.ค. 2564

นักวิจัยมรภ.สงขลา ร่วมศึกษาสถานการณ์อุบัติภัย ที่เกิดกับนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่เกาะยอ รวมถึงการจัดการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จัดทำคู่มือการจัดการอุบัติภัยฯ พร้อมต่อยอดสู่การสร้างแอปพลิเคชันข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
01 ธ.ค. 2564

ประเทศมาเลเซีย เทียบเชิญ “ผศ.ทัศนียา คัญทะชา” ส่งคลิปการแสดงซัมเป็งสิละยาลอและสกาปูซิเระ ร่วมโชว์เทศกาลซาปินนานาชาติ
02 พ.ย. 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมปักดำกล้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง ณ แปลงนาสาธิต
25 ต.ค. 2564

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดคลิปวิดีโอ ของดีบ้านฉัน 2021 รุ่นนิสิต-นักศึกษา
07 ต.ค. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มอบถุงปันสุข"วิศวกรสังคม"ชุมชน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
05 ต.ค. 2564

ผศ.ประภาส ขวัญประดับ สร้างผลงานระดับโลก ทิ้งทวนก่อนเกษียณอายุราชการ
30 ก.ย. 2564

"หนังสองนุ้ย วาทีบันเทิง"
30 ก.ย. 2564

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อรังสี UV-C ฆ่าเชื้อได้ 99.9 %
20 ก.ย. 2564

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง
20 ก.ย. 2564

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมมอบถุงปันสุขช่วยเหลือ ชุมชนบ้านเกาะยวน
16 ก.ย. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จับมือภาคีคนรักเมืองสงขลา เล็งเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจย่านเมืองเก่า
10 ก.ย. 2564

ขอแสดงความยินดีกับน้องเพชร ศรวัสย์ โพธิ์สมัน
29 ส.ค. 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดรับบริจาคนำเงินทำถุงเติมสุขและเอกสารให้ความรู้
13 ส.ค. 2564

สาขาวิชาคหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำเครื่องแกง
12 ส.ค. 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) คว้า 10 รางวัลการประกวดทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 20
10 ส.ค. 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเหรียญทอง นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เวทีประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
09 ส.ค. 2564

นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คว้ารางวัล Special Prize-winners การแข่งขันศิลปะนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
22 ก.ค. 2564

“นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
20 ก.ค. 2564

เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน จัดทำโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
06 ก.ค. 2564

กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง จัดทำโดย ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา
06 ก.ค. 2564

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักสเต็กสำเร็จรูปรสจิ้มแจ่วจากเปลือกมะละกอ จัดทำโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
06 ก.ค. 2564

สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค จัดทำโดย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
06 ก.ค. 2564

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
01 ก.ค. 2564

มรภ.สงขลา เดินหน้ารับใช้ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนรำแดง
21 มิ.ย. 2564

“รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการขนส่งยางพารา
26 พ.ค. 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล ลงพื้นที่ต่อเนื่องลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 R
07 เม.ย. 2564

นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย NSCIC2021
07 เม.ย. 2564

อาจารย์และนศ.ยางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

รุ่งนภา แสงสินธ์ นศ.พิเศษ มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันวาดภาพระบายสี แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
28 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยการจัดการขยะตามหลัก 3 R
27 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา บริการชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม สอนแต่งหน้าเพื่อการแสดง แก่คณะรำวงเวียนครก กลุ่มรักสุขภาพชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
27 มี.ค. 2564

กิจกรรมค่ายภาษาไทย ฝึกทักษะการสอนภาษาไทยสู่ชั้นเรียนจริง
16 มี.ค. 2564

โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ ครั้งที่ 2
16 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา พัฒนากาแฟโรบัสต้า สร้างอัตลักษณ์กาแฟท้องถิ่น เตรียมถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร อ.คลองหอยโข่ง
16 มี.ค. 2564

มนุษย์มด มรภ.สงขลา หนุนวิสาหกิจชุมชนท่าหิน ดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ธุรกิจไม้อัจฉริยะ หมอโหนด ต้าน ตึง
09 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาชุมชน  ต.ทุ่งลาน หนุนปลูกกาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ เพิมรายได้
16 ก.พ. 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ม.ราชภัฏสงขลา
15 ก.พ. 2564

รมต.ช่วยมหาดไทย ย้ำชัดปัญหาน้ำท่วมสงขลา ต้องคลี่คลาย
25 ม.ค. 2564

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ผลิตสเปรย์แอลกอฮอลล์แจกจ่ายเพื่อนนักศึกษา ต้านโควิด
21 ม.ค. 2564

มรภ.สงขลา เปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวฯ ชุมชนต้นแบบ จ.สตูล
14 ม.ค. 2564

นิเทศศาสตร์ วจก. คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16
29 ธ.ค. 2563

นายเอกมาศ รับรางวัล สยามนครีศรีสโตย
07 ธ.ค. 2563

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
04 ธ.ค. 2563

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น
19 ต.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
15 ต.ค. 2563

อาจารย์ครุศาสตร์ รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
08 ต.ค. 2563

“ทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการแข่งขัน มหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY
07 ต.ค. 2563

"ในน้ำมีปลา ในราชภัฏสงขลา..มีนาข้าวเกษตรอินทรีย์"
03 ต.ค. 2563

ผศ.ดร.ทวีสิน รับรางวัลข้าราชการดีเด่น จากกระทรวง อว.
18 ก.ย. 2563
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th