งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวัฒนธรรมนานาชาติ
02 ธ.ค. 2565


งดใช้พื้นที่จอดรถชั่วคราว
16 พ.ย. 2565


มาตรการรักษาความปลอดภัยและการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
04 พ.ย. 2565


มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
02 พ.ย. 2565


องค์การนักศึกษา เปิดให้จองกิจกรรม การทำบ้านปลา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
31 ต.ค. 2565


ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย เมืองไทย เมืองพหุวัฒนธรรม
18 ต.ค. 2565

Untitled Document

ข่าวผลงาน
นศ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนำเสนอหัวข้อ SDGs  โครงการ The 10th ASEAN Future Leaders Summit
01 พ.ย. 2565


นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
06 ต.ค. 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
06 ต.ค. 2565


อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานความเป็นเลิศ
19 ก.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
SKRU COVID - 19 NEWS

ห้ามประมาท ตั้งการ์ดไว้ อย่าให้การ์ดตก
01 พ.ค. 2564
ราชภัฏสงขลาไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
20 เม.ย. 2564
มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

งานสืบสานศิลป์บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565
25 ต.ค. 2565
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค. 2565
บรรยากาศงานเกษยีณมุทิตาทร ประจำปี 2565
01 ต.ค. 2565
โครงการแข่งขันประกวดการทำแกงสมรมและขนมต้ม
05 ก.ย. 2565
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th